De Vrienden van

de Plantentuin Gent

 

HOME

 

Ons doel:

De vereniging is gesticht in 1981 om door onze werking en publiciteit de Plantentuin van de Universiteit Gent beter bekend te maken bij het publiek, en om hierdoor de kennis van en  de liefde tot de planten te bevorderen.

Onze werking:

-Gratis rondleidingen: de eerste zondag van elke maand (niet in december en januari)en ook tijdens de Gentse feesten.

Andere rondleidingen op aanvraag

-Driemaandelijks tijdschrift, met veel nieuws van onze vereniging, en over de Plantentuin meer in het bijzonder.

-Uitstappen

-Voordrachten

-Cursussen

-Tentoonstellingen

Onze organisatie:

Voorzitter: Prof. Dr. Paul Goetghebeur
                        Ledeganckstraat 35
                        9000 Gent
                        Tel.: 09/264.50.55
                        e-mail: Paul.Goetghebeur@UGent.be

Secretaris: Ferdinand Cobbaut
                        Tel.: 0497/848882
                        e-mail:
Ferdinand.Cobbaut@advalvas.be

Penningmeester en ledenadministratie: Christ Vanhuysse
                        Tel.: 0477-369637
                         e-mail: Christ.vanhuysse@gmail.com

Bestuursleden:           Leonard Cobbaut, ere-penningmeester
Harald Evrard
Wim Keppens
Hilde Mortier
Gerda Postelmans
Karel Reusens
Frank Schautteet

 

Privacyverklaring GDPR

                                                                 

Korte kennismaking met de Plantentuin.


    

 Welkom in de Plantentuin van de Universiteit Gent !

Deze plantentuin is sinds 1902 ingericht aan de rand van het grote Citadelpark, waarvan het nu gescheiden is door een vrij drukke verkeersweg. 
Haar oppervlakte bedraagt 2,75 ha, waarvan een 4000 m2 overdekte en verwarmde serres.

Een belangrijk gegeven voor uw bezoek is het uitgesproken seizoenaal aspect van deze plantentuin.  Elke maand en soms zelfs elke week kan u hier tienduizenden planten zien telkens in een ander kleedje : van groei naar bloei over vruchtzetting, tot tenslotte de verharde delen als skeletten de winter doormaken.

In de tuin kan u makkelijk de verschillende afdelingen herkennen, zeker als u even het infobord onder de luifel van het grote gebouw komt raadplegen.

Langs een vleugel van het gebouw is een selectie van onze inheemse flora aangeplant, met één soort per hokje, in systematische volgorde geplaatst over een kleine 250 hokjes : onze eigen biodiversiteit wordt zo aan de studenten en andere bezoekers getoond.

Dicht bij deze collectie herkent u ook ongetwijfeld een bescheiden rotstuin, waar de flora van diverse gebergten wordt getoond, geografisch gescheiden.

Tegen deze rotstuin aanleunend maar gescheiden door de centrale weg groeit een pronkstuk : de Parasolden (Pinus pinea), met aan weerszijden een hele reeks van marginaal winterharde kruiden en struiken.  Deze categorie planten doet het opvallend goed in onze plantentuin, wellicht dankzij onze eerder oceanische ligging en de nabijheid van de verwarmende stad.

Wat verder, aan de rand van de vijverbocht is een verzameling medicinale planten aangelegd, ingericht volgens type gebruik.  Veel van deze planten behoren tot de giftige tot sterk giftige reeks, vandaar een goede raad : aanraken niet gewenst !

Hiertegenover, aan de andere kant van de centrale weg bevindt zich de grote collectie Tweezaadlobbigen (Dicotylen).  Ook deze verzameling is op systematische wijze ingericht, of met andere woorden : de planten staan er gerangschikt naar hun natuurlijke verwantschap.  Onze kennis van deze relaties is momenteel sterk groeiend, en de nieuwe inzichten zullen mettertijd aanleiding geven aan talrijke verplaatsingen binnen deze afdeling.

Een heel eind verder, en opnieuw gescheiden door een weg, ligt dan de tegenhanger : de collectie Eénzaadlobbigen (Monocotylen).  Het onderscheid met de Tweezaadlobbigen is meestal eenvoudig te maken, door de smalle grasachtige bladeren met parallelle nervatuur en de drietallige bloempjes van de planten hier.  Uitzonderingen zijn echter niet uitzonderlijk, de natuur laat zich niet zomaar in vakjes plaatsen !

Langs beide vorige collecties, aan de andere zijde van de weg, merkt u een bebost gedeelte waar ons arboretum is ingericht.  Deze is verdeeld in drie grote afdelingen : Azië, Europa, en Noord-Amerika, waar dan telkens bomen, struiken en kruiden uit bossen van deze drie continenten zijn aangeplant.

Een goed verborgen en weinig gekend deel van de buitentuin is de Mediterrane afdeling, het warmste plekje van de tuin, waar heel wat vorstgevoelige soorten onze kwakkelwinters en -lentes proberen te doorstaan, en met succes !

Van de meer dan twintig serres zijn drie grote kassen vrij toegankelijk voor het publiek.

Via het ingangsgebouw komt u binnen in de equatoriale tropen : de Victoriakas, genoemd naar de Reuzenwaterlelies (Victoria) die in het grote bassin de aandacht trekken.  De permanent warme en vochtige atmosfeer geeft u een idee van het bestaan in een tropisch regenwoud.  Planten uit de moerassen, uit de mangroves, uit de ondergroei van het regenwoud, en ook epifyten uit de boomkruinen zijn hier goed vertegenwoordigd.

De tweede kas, rechts achter, treedt u binnen via een groot bordes, vanwaaruit u een mooi overzicht krijgt op halve hoogte, van deze bijzonder hoge tropische kas.  Op dit bordes zelf vindt u een collectie Sansevieria, naast vele kleine en enkele grote varenpalmen.  De trap leidt u naar het bodemniveau, waar u de duisternis in de ondergroei van een woud zelf kan ervaren. Talrijke goed en minder goed gekende tropische planten, voorzien van etiketten (maar helaas vaak zonder Nederlandse naam), vragen om uw aandacht : ze zijn niet eenvoudig herkenbaar, en meerdere bezoeken mét de nodige aandacht zijn vereist vooraleer deze flora wat meer vertrouwd begint te worden.

Voor de derde kas gaat u terug de trap op, en via het bordes treedt u binnen in een heel ander klimaat : de subtropische kas, waarin een min of meer mediterraan klimaat wordt aangehouden.

Deze kas is verdeeld naar geografisch origine van de planten, met een Aziatisch, een Australisch, een Amerikaans, een Afrikaans deel, en tenslotte een reeks vertegenwoordigers van ons "eigen" Mediterraan gebied.

Een vierde kas, met talrijke succulenten, is enkel open op zondag van 11 u tot 12 u, mét toezicht.  Hier vindt u een collectie planten met sappige, opgezwollen stengels en/of bladeren, waarvan de cactussen wel de meest bekende zijn, maar planten uit tientallen families met zeer gelijkaardige vormen zijn hier verenigd, de een al meer bizar dan de andere.

De meeste andere serres zijn ingenomen door bijzondere collecties, vaak met hoog wetenschappelijk gehalte, en lenen zich niet tot vrij bezoek.  Op gemotiveerde aanvraag kunnen specialisten of kleine groepjes op uitnodiging worden toegelaten, maar steeds onder begeleiding.

Deze plantentuin is gratis toegankelijk, elke werkdag van 9 u tot 16.45 u.  De serres worden soms afgesloten omwille van bijzondere werken of behandelingen.
Zaterdag en zondag is de plantentuin open van 9 u tot 12 u. 

Rond deze plantentuin is in 1981 een steunende vereniging opgericht, De Vrienden van de Plantentuin Gent.  Deze groep helpt de plantentuin op diverse wijzen, moreel, financieel, en daadwerkelijk.  Ze organiseert uitstappen, lessenreeksen, ruildagen, zaadlijsten, etc.  In een driemaandelijks tijdschrift worden originele artikels gepubliceerd, verenigingsberichten, de agenda met informatie over komende activiteiten, ...